Uraian Jabatan Eselon, Fungsional Tertentu, dan Pelaksana

Uraian Jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, dan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan penataan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penetapan pemegang jabatan berdasarkan uraian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja jabatan.

Penetapan pemegang jabatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Jabatan Eselon, Fungsional Tertentu dan Pelaksana dapat dilihat pada link berikut : URAIAN JABATAN